Nepodcente montáž betónových plotov

Betónové ploty –  na čo treba brať ohľad pri montáži oplotenia:

Hĺbka a rozmery pätiek –

 1. Základová škára musí ležať v nezámrznej hĺbke, aby sa predišlo poškodeniu základu vodou a mrazom! Na základe nadmorskej výšky má Slovensko tri teplotné pásma podľa ktorých sa určuje nezámrzná základová škára. Pre južné Slovensko je hĺbka  nezámrznej škáry 70cm, stred Slovenska asi 90cm a samotný sever Slovenska môže byť až v hĺbke 110 cm.
 2. Od vetrovej oblasti
 3. Od miestnej geológie(piesok,voda,svah)
 4. Od výšky oplotenia nad zemou.

Vzorová montáž betónového plotu výšky 2,4m so základom v strednej oblasti Slovenska:

Na obrázku je odporúčaná montáž betónového plotu výšky 2,4 metra, tento spôsob montáže je vhodný do stredných  oblastí  Slovenska, v severnejších oblastiach Slovenska by mali  byť výkopové práce hlbšie!

 • Pri tejto výške odporúčame ukončenie plotu dvoma polovičkami stĺpikov, viď ľavú stranu obrázku.
 • Betónový plot – orientačná spotreba betónu na jeden bežný meter plotu  je asi 0,18m3 (asi 380kg)
 • Betónové oplotenie – orientačná spotreba betónu na 50 bežných metrov je asi 9m3,
 • Betónové oplotenie – orientačná spotreba betónu na 100m je asi 18m3 betónu (asi 39 ton) v cene cca 1080€ pri cene betónu 60€/m3.

Betónové ploty – na čo treba brať ohľad pri montáži oplotenia

Hĺbka a rozmery pätiek

 1. Základová škára musí ležať v nezámrznej hĺbke, aby sa predišlo poškodeniu základu vodou a mrazom! Na základe nadmorskej výšky má Slovensko tri teplotné pásma podľa ktorých sa určuje nezámrzná základová škára. Pre južné Slovensko je hĺbka  nezámrznej škáry 70cm, stred Slovenska asi 90cm a samotný sever Slovenska môže byť až v hĺbke 110 cm.
 2. Od vetrovej oblasti
 3. Od miestnej geológie(piesok, voda, svah)
 4. Od výšky oplotenia nad zemou.

 Vzorová montáž betónového plotu výšky 1,8m bez    základu v južnej oblasti oblasti Slovenska:

 • ploty odporúčame ukončovať dvomi stĺpikmi viď časť obrázku v ľavo.
 • Betónový plot  – orientačné náklady a cena betónu pri stavbe betónového plotu výšky 180cm nad zemou: na montáž jedného betónového stĺpika je potrebné asi 0,16m3 betónu, čo je asi 350kg betónu v cene cca 9€.
 • Betonove ploty – spotreba  betónu na 1 bežný meter : 0,06m3 (0,13ton) cena betónu cca 8€
 • Betonove ploty – náklady betónu na 50 bežných metrov: 3m3 (6,6t) – Cena betónu závisí od cenníka danej betonárky v danej lokalite kde sa montáž realizuje.(1m3-cca 50€) – cca 150€
 • Betonove ploty- spotreba betónu na 100 bežných metrov: 6m3 (13,2ton) – Cena betónu závisí od cenníka danej betonárky v danej lokalite kde sa montáž realizuje.(1m3-cca 50€) – cca 300€
 • Naše betónové ploty  sú betónové ploty s dlhou životnosťou, sú to betónové ploty, ktoré si kvalitnú montáž.

Neodporúčame podceniť montáž betónových plotov!

Betónové ploty –  na čo treba brať ohľad pri montáži oplotenia:

Hĺbka a rozmery pätiek:

 1. Základová škára musí ležať v nezámrznej hĺbke, aby sa predišlo poškodeniu základu vodou a mrazom! Na základe nadmorskej výšky má Slovensko tri teplotné pásma podľa ktorých sa určuje nezámrzná základová škára. Pre južné Slovensko je hĺbka  nezámrznej škáry 70cm, stred Slovenska asi 90cm a samotný sever Slovenska môže byť až v hĺbke 110 cm.
 2. Od vetrovej oblasti
 3. /Od miestnej geológie(piesok,voda,svah)
 4. Od výšky oplotenia nad zemou.
 • Na obrázku je odporúčaná montáž betónového plotu výšky 2,4 metra, tento spôsob montáže je vhodný do južných oblastí  Slovenska, do kľudnejších veterných oblastí , do oblastí, ktoré majú pevné geologické podložie. V severnejších oblastiach Slovenska musia byť výkopové práce hlbšie!
 • Pri tejto výške odporúčame ukončenie plotu dvoma polovičkami stĺpikov, viď ľavú stranu obrázku.
 • Betónový plot – orientačná spotreba betónu na jeden stĺpik je asi 0,18m3 (asi 380kg)
 • Betónové oplotenie – orientačná spotreba betónu na 100m je asi 6,8m3 betónu (asi 15 ton)