Vzorová montáž betónového plotu bez základov výšky 2,1 metra v južnej časti Slovenska

Kvalita a spôsob montáže betónového plotu je pre dĺžku životnosti celého betónového plotu veľmi dôležitá! Betónové oplotenie výšky 2,1 metra nad zemou počas silných vetrov musí odolávať  náporu vetra a preto v zemi musí byť dostatočná proti záťaž.